Pravidla internetového obchodu

§ 1
Základní ustanovení

 1. Internetový obchod rekawiczka24.pl dostupný na stejné internetové adrese
 2. je provozován společností Iamelectric Sp. z o.o. se sídlem w Domaszczynie, ul. Wrocławska 65, Polsko
 3. DIČ 896-156-55-69 IČO: 367615763 KRS: 0000683698.
 4. Tato pravidla platí jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele,
 5. kteří využívají obchod a určuje zásady používání internetového obchodu a zásady a režim
 6. dálkového uzavírání smluv o prodeji se zákazníkem prostřednictvím obchodu.

§ 2
Definice

 1. Spotřebitel – fyzická osoba, která v rámci obchodu uzavírá s prodejcem smlouvu, jejíž
  předmět přímo nesouvisí s podnikáním nebo zaměstnáním této fyzické osoby.
 2. Prodejce – Iamelectric Sp. z o.o. se sídlem w Domaszczynie, ul. Wrocławska 65 PSČ
  55-095, DIČ 896-156-55-69 IČO: 367615763, KRS: 0000683698, Polsko
 3. Zákazník – každý subjekt, který nakupuje prostřednictvím obchodu.
 4. Podnikatel – fyzická osoba, právnická osoba a organizační jednotka, která není právnickou
  osobou, které přiznává právní způsobilost samostatný zákon, která svým jménem provozuje
  podnikatelskou činnost, a využívá služby obchodu.
 5. Obchod – internetový obchod, který provozuje prodejce na internetové adrese
  rekawiczka24.pl.
 6. Dálkově uzavřená smlouva – smlouva uzavřená se zákazníkem v rámci zorganizovaného systému
  vzdáleného uzavírání smluv (v rámci obchodu), bez současné fyzické přítomnosti stran,
  s výhradním použitím jednoho nebo více prostředků vzdálené komunikace
  do okamžiku uzavření smlouvy včetně.
 7. Pravidla- tato pravidla obchodu.
 8. Objednávka – prohlášení vůle zákazníka provedené pomocí objednávkového formuláře,
  které směřuje přímo k uzavření smlouvy o prodeji na výrobek nebo výrobky s prodejcem.
 9. Účet – účet zákazníka v obchodě, jsou v něm shromažďovány údaje poskytnuté zákazníkem a také
  informace o objednávkách, které zákazník v obchodě vytvořil.
 10. Registrační formulář – formulář, který je dostupný v obchodě, a umožňuje vytvoření účtu.
 11. Objednávkový formulář – interaktivní formulář, který je dostupný v obchodě, a umožňuje vytvoření
  objednávky, zejména přidáváním výrobků do košíku a určení podmínek
  smlouvy o prodeji, včetně způsobu dopravy a platby.
 12. Košík – prvek software obchodu, ve kterém jsou viditelné výrobky, které si zákazník vybral
  k zakoupení, a ve kterém je možné upřesnit a upravit údaje o objednávce,
  zejména počet výrobků.
 13. Výrobek – věc/služba, která je dostupná v obchodě, a která je předmětem smlouvy o prodeji
  mezi zákazníkem a prodejcem.
 14. Smlouva o prodeji – smlouva o prodeji výrobku uzavíraná nebo uzavřená mezi zákazníkem a
  prodejcem pomocí internetového obchodu.

§ 3
Kontakt s obchodem

 1. E-mailová adresa prodejce: sklep@rekawiczka24.pl
 2. Telefonní číslo prodejce: +48 782 408 135.
 3. Zákazník může prodejce kontaktovat prostřednictvím adres nebo telefonních čísel
  uvedených v tomto paragrafu.
 4. Zákazník může prodejce kontaktovat v hodinách od 9:00 do 17:00.

§ 4
Technické požadavky

 1. K používání obchodu, včetně prohlížení sortimentu obchodu a vytvoření objednávek
  výrobků, jsou nutné:
  a. koncové zařízení s přístupem k internetu a internetovým prohlížečem
  b. aktivní účet elektronické pošty (e-mail),
  c. zapnutá obsluha souborů cookies

§ 5
Obecné informace

 1. Prodejce nenese zodpovědnost, v nejširším rozsahu, jaký je povolen zákonem,
  za poruchy včetně přestávek ve fungování internetového obchodu, které jsou způsobeny vyšší mocí,
  nedovoleným působením třetích osob nebo nekompatibilitou internetového obchodu
  s technickou infrastrukturou zákazníka.
 2. Prohlížení sortimentu internetového obchodu nevyžaduje založení účtu. Zákazník může tvořit objednávky
  na výrobky, které jsou v sortimentu obchodu, buď po založení účtu
  v souladu s ustanoveními § 6 těchto pravidel nebo uvedením nezbytných osobních údajů
  a adresy, které umožňují realizaci objednávky bez založení účtu.
 3. Ceny uvedené v obchodě jsou cenami vč. DPH (tedy včetně daně DPH). V případě transakcí v rámci Evropské unie je možné využít osvobození od DPH pro společnosti, které jsou aktivními subjekty – plátci DPH v systému (VIES) (https://ec.europa.eu/)
 4. Konečná (celková) cena, kterou musí zákazník zaplatit, se skládá z ceny výrobku a nákladů
  na dopravu (včetně platby za dopravu, dodávku a poštovní služby), o nichž je zákazník
  informován na stránkách obchodu během tvorby objednávky a také včetně okamžiku projevení
  vůle přistoupení ke smlouvě o prodeji.

§ 6
Založení účtu v obchodě

 1. Pro založení účtu v obchodě je nutné vyplnit registrační formulář.
 2. Založení účtu v obchodě je zdarma.
 3. Přihlášení k účtu se provádí uvedením přihlašovacího jména a hesla, jež byla stanovená
  v registračním formuláři.
 4. Zákazník má možnost kdykoliv, bez uvedení důvodu a zcela
  zdarma odstranit účet, a to odesláním vhodné žádosti prodejci,
  zejména pomocí elektronické pošty na adresu uvedenou v § 3.

§ 7
Pravidla vytvoření objednávky

Pro vytvoření objednávky je nutné:

 1. přihlásit se do obchodu (volitelně);
 2. zvolit výrobek, který je předmětem objednávky, a dále stisknout tlačítko „Do košíku“;
 3. přihlásit se k účtu nebo využít možnost vytvořit objednávku bez registrace;
 4. pokud byla zvolena možnost vytvořit objednávku bez registrace – vyplnit objednávkový formulář
  vyplněním údajů příjemce objednávky a adresy, na kterou má být zboží
  dodáno, zvolit druh zásilky (způsob dodání výrobku), vyplnit údaje pro fakturaci, pokud jsou
  jiné, než údaje příjemce objednávky,
 5. kliknout na tlačítko „Objednávám a platím“
 6. zvolit jeden z dostupných způsobů platby a v závislosti na způsobu platby zaplatit
  objednávku v určené době, s výhradou § 8 b. 3.

§ 8
Nabízené druhy dopravy a způsoby platby

 1. Zákazník může použít následující způsoby dodávky zboží:
  a. Zásilková služba
  b. Zásilková služba s dobírkou (pouze pro zákazníky v Polsku)
 2. Zákazník může použít následující způsoby platby:
  a. Platba na dobírku (pouze pro zákazníky v Polsku)
  b. Platba převodem na účet prodejce (pouze pro zákazníky v Polsku)
  c. Elektronická platba
  d. Platba elektronickou platební kartou.
 3. Podrobné informace o způsobech dodávky a akceptovaných způsobech platby jsou uvedeny
  na stránkách obchodu.
 4. Náklady na dopravu se liší v závislosti na hmotnosti zboží, státě dodávky a hodnotě objednávky. Náklady na dopravu jsou vypočítány na stránce objednávky.

§ 9
Realizace smlouvy o prodeji

 1. K uzavření smlouvy o prodeji mezi zákazníkem a prodejcem dochází po dřívějším vytvoření
  objednávky zákazníkem, a to pomocí objednávkového formuláře v internetovém obchodu v souladu
  s § 7 těchto pravidel.
 2. V případě, že zákazník zvolí:
  a. platbu převodem na účet, elektronickou platbu nebo platbu elektronickou platební kartou, je povinen
  provést platbu během 1 kalendářního dne od uzavření smlouvy o prodeji
  – v opačném případě bude objednávka anulována/zrušena.
  b. platbu na dobírku, je povinen provést platbu
  při převzetí zásilky.
 3. Začátek termínu dodávky výrobku zákazníkovi je počítán následujícím způsobem:
  a. V případě, že zákazník zvolí platbu převodem na účet, elektronickou platbu nebo
  platbu elektronickou platební kartou – ode dne, kdy bude platba připsána na bankovní účet prodejce.
  b. V případě, že zákazník zvolí platbu na dobírku – ode dne uzavření
  smlouvy o prodeji.
 4. Dodávka zboží je realizována na území Evropské unie. Náklady na dopravu jsou připočítány automaticky poté,
  kdy zákazník zvolí způsob dopravy.
 5. Dodávka výrobků do zahraničí je možná po kontaktu s prodejcem a dohodnutí nákladů
  na dopravu.

§ 10
Právo odstoupit od smlouvy

 1. Spotřebitel může v termínu 14 dnů odstoupit od smlouvy o prodeji bez udání jakéhokoliv
  důvodu.
 2. Začátek termínu uvedeného v odst. 1 je počítán od dodávky výrobku spotřebiteli nebo
  jím určené osobě jiné, než je dopravce.
 3. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy tak, že dodá prodejci prohlášení o odstoupení
  od smlouvy. Pro dodržení termínu odstoupení od smlouvy je dostačující, když spotřebitel odešle
  prohlášení před uplynutím tohoto termínu.
 4. Následky odstoupení od smlouvy:
  a. V případě odstoupení od dálkově uzavřené smlouvy je smlouvy považována za neuzavřenou.
  b. V případě odstoupení od smlouvy vrací prodejce spotřebiteli platbu neodkladně,
  ne však později než v termínu 14 dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení
  od smlouvy,
  c. Vratku platby provádí prodejce s použitím stejných způsobů platby, jaké byly
  spotřebitelem použity v prvotní transakci, tedy během platby za zboží, pakliže spotřebitel vysloveně nesouhlasil s jiným
  řešením, které pro něj nebude znamenat žádné dodatečné náklady.
  d. Prodejce se může zdržet s vratkou platby do okamžiku, kdy dostane zboží
  zpět.
  e. Spotřebitel musí odeslat výrobek na adresu prodejce uvedenou v těchto pravidlech
  neodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne, ve kterém informoval prodejce o odstoupení
  od smlouvy. Termín bude dodržen, pokud spotřebitel odešle výrobek před uplynutím termínu
  14 dnů.
  f. Spotřebitel snáší přímé náklady na vrácení výrobku a také náklady na vrácení výrobku, v případě že
  s ohledem na svůj charakter nemohl být výrobek odeslán jako běžná poštovní zásilka.
 5. Právo na odstoupení od vzdáleně uzavřené smlouvy spotřebitel
  v souvislosti se smlouvou nemá:
  a. pokud byl předmět smlouvy rozbalen nebo byl používán,
  b. pokud je předmětem dodávky výrobek v zapečetěném obalu,
  po jehož otevření není možné tento obal vrátit s ohledem na ochranu zdraví nebo z hygienických
  důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání výrobku.

§ 11
Reklamace a záruka

 1. Smlouva o prodeji se vztahuje na nové výrobky.
 2. Prodejce je povinen dodat zákazníkovi nový a bezvadný výrobek.
 3. V případě, že se na výrobku, který prodejce dodal zákazníkovi, vyskytne vada, má zákazník právo
  na reklamaci na základě předpisů Občanského zákoníku Polské republiky, které se týkají záruky za vady.
 4. Reklamaci je třeba zaslat elektronickou poštou na adresu prodejce uvedenou v těchto
  pravidlech.
 5. Doporučujeme, aby reklamace obsahovala mj. stručný popis vady, okolnosti (včetně data) jejího
  výskytu a údaje zákazníka, který reklamaci posílá.
 6. Prodejce se vyjádří k reklamační žádosti nejpozději v termínu 14 dnů.
 7. Zboží odesílané v rámci reklamační procedury je nutné posílat na adresu uvedenou v § 3
  těchto pravidel.

§ 12
Osobní údaje v internetovém obchodě

 1. Správcem osobních údajů zákazníků, které jsou shromažďovány v internetovém
  obchodě je prodejce.
 2. Osobní údaje zákazníků, které jsou správcem shromažďovány prostřednictvím internetového obchodu,
  jsou shromažďovány za účelem realizace smlouvy o prodeji, a pokud s tím zákazník souhlasí, také z důvodu
  marketingu.
 3. Příjemci osobních údajů zákazníků internetového obchodu mohou být:
  a. V případě zákazníka, který v internetovém obchodě používá způsob dodávky zásilkou
  Inpost nebo zásilkovou službou, zpřístupňuje správce shromážděné osobní údaje zákazníka
  zvolenému dopravci nebo prostředníkovi, který realizuje rozvoz zásilek dle objednávky správce.
  b. V případě zákazníka, který v internetovém obchodě používá jako způsob platby
  elektronickou platbu nebo platbu elektronickou platební kartou, zpřístupňuje správce shromážděné osobní údaje zákazníka
  zvolenému subjektu, který obsluhuje výše uvedené platby v internetovém obchodě.
 4. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům a také na jejich opravu.
 5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ačkoli neposkytnutí osobních údajů, které jsou v pravidlech
  určeny jako nezbytné pro uzavření smlouvy o prodeji, má za následek nemožnost
  uzavření této smlouvy.

§ 13
Závěrečná ustanovení

 1. V záležitostech, které neřeší tato pravidla, platí
  všeobecně platné předpisy polského právního řádu a právní úpravy Evropské unie.